Ion MUŞLEA

(1899 – 1966)

Etnograf, folclorist

Absolvent al Facultății de Litere.

Specialist în folclorul comparat, bilogie, biblioteconomie, istoria tipăriturilor vechi etc.

Contribuții: „Le cheval merveilleux dans l’épopée populaire” (1924), „La mort-mariage: une particularité du folklore balcanique” (1925).

 

Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.125.