Emil PETROVICI

(1899 – 1968)

Filolog slavist, lingvist

Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie.

Doctor în filologie, cu teza „De la nasalité en Roumain” (1930)

Specialist în slavistică, romanistică, balcanologie, dialectologie, toponimie, fonetică şi istoria limbii române

Contribuții: „Cercetării de lingvistică”, „Romanoslavica”, „Atlasul lingvistic român” (1935).

 

Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.152.