Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri se bucură de o echipă cu expertiză dobândită în varii domenii. Aici ne poţi cunoaşte pe fiecare dintre noi. Orientarea în carieră şi medierea pe piaţa muncii intră în coordonarea a mai multor specialiști ce se ocupă de consilierea individuală şi de grup, activităţile de tip workshop, simulările de interviuri de angajare sau alte aspecte ce vizează pregătirea studenţilor pentru o carieră de succes.

CLAUDIA CRIȘAN

Sunt absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie și Psihopedagogie Specială. În prezent, sunt consilier orientare în carieră în cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri și mă ocup în prezent și de coordonarea Centrului. De asemenea, sunt lector la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, secția Știinte ale Educației.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

 

ALINA MIRON

Am absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, secţia Comunicare şi Relaţii Publice. În prezent, sunt expert în cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri, unde lucrez din 2007.

De-a lungul timpului, am organizat diferite evenimente menite să familiarizeze studenţii şi alumnii UBB cu specificul pieţei forţei de muncă şi m-am ocupat de promovarea centrului în mediul online prin realizarea site-ului şi a platformei de recrutare UBBstudJobs. De asemenea, mă ocup şi de consilierea studenţilor în domeniul ego-marketing-ului.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

OANA GHIMBULUȚ

Am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie. În prezent sunt consilier pentru orientare în carieră la Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri. Predau ca şi cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi desfăşor voluntariat în programe de dezvoltare socio-emoţională pentru studenţi.

Munca alături de studenţi m-a atras încă din timpul facultăţii, iar activitatea de consiliere îmi oferă oportunitatea de a-i ajuta pe alţii să dezvolte competenţe specifice traseului profesional, şi, în acelaşi timp, îmi creează mie contextul de a mă dezvolta continuu, adaptându-mă nevoilor de carieră ale studenţilor.

Tel.: 0264-405300*, 6032
Emailoana.ghimbulut@ubbcluj.ro

 

ROXANA VESCAN

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, continuând studiile cu programul masteral de Consiliere şi Intervenție Psihologică în Dezvoltarea Umană. Lucreză ca şi consilier la Centrul de Carieră, Alumni şi Relația cu Mediul de Afaceri. Aici susțin activități de consiliere individuala și de grup, workshop-uri și sesiuni de training pentru studenți.

Activitatea cu studenții m-a atras încă din timpul facultății, astfel că în cadrul centrului ofer sprijin și echipei de voluntari care ne ajută în derularea proiectelor.

Tel.: 0264-405300*, 6032
Emailroxana.vescan@ubbcluj.ro

 

CORINA BÂLC

Am absolvit Facultatea de Business, specializarea Administrarea Afacerilor și ȋn prezent studiez Psihologia la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Lucrez din 2014 la Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, sunt responsabilă de Relaţia cu Mediul de Afaceri, direcție ce se ocupă de parteneriate cu mediul de afaceri privat și instituţiile din domeniul public. Această componentă are ca şi scop creşterea angajabilităţi studenţilor pe piaţa muncii.

Tel.: 0264-405300*, 5260
Emailcorina.balc@ubbcluj.ro

 

OLGA BERCEA

Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie, sunt consilier pentru orientare în carieră în cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri. În cadrul centrului pregătesc şi susţin sesiuni de consiliere individuală şi de grup.Pentru familiarizarea tinerilor cu ceea ce presupune traseul profesional pregătesc materiale de prezentare în limbaj uşor accesibil, astfel încât să ne fie tuturor mai uşor să înţelegem unde şi cum ne poate ajuta consilierea profesională. Alături de tineri descopăr atât provocări, cât şi strategii de a le depăşi.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

***

Echipa noastră de voluntari:

 

ANDRADA ALB

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Consileire și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri pregătesc și susțin sesiuni de consiliere și orientare în carieră, precum și sesiuni de formare de tip workshop.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

MARIA COȘUȚIU

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Consileire și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri îi sprijin pe tineri prin susținerea de workshop-uri tematice, pregătirea activităților de promovare și informare ale centrului, precum și susținerea de activități de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

VLAD GULUȚĂ

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri îmi place să particip la pregătirea și susținerea workshop-urilor tematice, să pregătesc materiale interesante pentru studenți ajutându-i să înțeleagă mai bine ce înseamnă traiectoria profesională și să susțin sesiuni de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

MARIA MOGA

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri mă bucur să pot oferi asistență tinerilor care doresc să-și construiască o mapă de angajare atractivă, mă implic în workshop-urile pentru adolescenți, în activitățile de promovare și informare ale centrului și în susținerea de sesiuni de consiliere în carieră.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

ALEXANDRA ONEȚIU

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Consileire și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri îmi place să particip la activitățile de informare pentru tineri, ajutându-i să descopere importanța consilierii în dezvoltarea planurilor profesionale; totodată, ofer servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Email: cariera@ubbcluj.ro

 

CORINA PETRUȚ

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar în prezent îmi continui studiile urmând un program masteral în psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai. Îmi place voluntariatul, îmi plac tinerii, ma dezvolt învățând alături de ei și pentru ei, motiv pentru care mă implic în dezvoltarea și implementarea sesiunilor de consiliere de carieră.

Email: cariera@ubbcluj.ro