Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri se bucură de o echipă cu expertiză dobândită în  domenii variate. Aici ne poţi cunoaşte pe fiecare dintre noi. Orientarea în carieră şi medierea pe piaţa muncii intră în coordonarea a mai multor specialiști ce se ocupă de consilierea individuală şi de grup, activităţile de tip workshop, simulările de interviuri de angajare sau alte aspecte ce vizează pregătirea studenţilor pentru o carieră de succes.

Magda Illyes

Coordonator centru – Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri

Alina MIRON

Am absolvit FSPAC, secţia Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul UBB. Lucrez la Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din 2007. În prezent, sunt Expert în cadrul centrului si mă ocup de promovarea centrului în mediul online și de relația cu absolvenții universității noastre. De asemenea, mă ocup şi de consilierea studenţilor în domeniul ego-marketing-ului.

Email: alina.miron@ubbcluj.ro

Oana GHIMBULUȚ

Am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie. În prezent sunt psiholog la Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri. Predau ca şi cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi desfăşor voluntariat în programe de dezvoltare socio-emoţională pentru studenţi.

Munca alături de studenţi m-a atras încă din timpul facultăţii, iar activitatea de consiliere îmi oferă oportunitatea de a-i ajuta pe alţii să dezvolte competenţe specifice traseului profesional, şi, în acelaşi timp, îmi creează mie contextul de a mă dezvolta continuu, adaptându-mă nevoilor de carieră ale studenţilor.

Tel.: 0264-405300*, 6032
Emailoana.ghimbulut@ubbcluj.ro

Olga BERCEA

Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie, sunt  psiholog în cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri. În cadrul centrului pregătesc şi susţin sesiuni de consiliere individuală şi de grup.Pentru familiarizarea tinerilor cu ceea ce presupune traseul profesional pregătesc materiale de prezentare în limbaj uşor accesibil, astfel încât să ne fie tuturor mai uşor să înţelegem unde şi cum ne poate ajuta consilierea profesională. Alături de tineri descopăr atât provocări, cât şi strategii de a le depăşi.

Email: olga.bercea@ubbcluj.ro

Roxana VESCAN

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, continuând studiile cu programul masteral de Consiliere şi Intervenție Psihologică în Dezvoltarea Umană. Lucreză ca şi consilier la Centrul de Carieră, Alumni şi Relația cu Mediul de Afaceri. Aici susțin activități de consiliere individuala și de grup, workshop-uri și sesiuni de training pentru studenți.

Activitatea cu studenții m-a atras încă din timpul facultății, astfel că în cadrul centrului ofer sprijin și echipei de voluntari care ne ajută în derularea proiectelor.

Tel.: 0264-405300*, 6032
Emailroxana.vescan@ubbcluj.ro

Corina BÂLC

Am absolvit Facultatea de Business, specializarea Administrarea Afacerilor și ȋn prezent studiez Psihologia la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Lucrez din 2014 la Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, sunt responsabilă de Relaţia cu Mediul de Afaceri, direcție ce se ocupă de parteneriate cu mediul de afaceri privat și instituţiile din domeniul public. Această componentă are ca şi scop creşterea angajabilităţi studenţilor pe piaţa muncii.

Tel.: 0264-405300*, 5260
Emailcorina.balc@ubbcluj.ro

Ioana ICHIM

Am absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Management. Si mi-am continuat studiile cu un Master in Management International la Universitatea Sorbona, Paris. Lucrez la Centrul de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, din 2019 . In cadrul centrului sunt responsabilă de Relaţia cu Mediul de Afaceri, direcție ce se ocupă de parteneriate cu mediul de afaceri privat și instituţiile din domeniul public si faciliteaza inserția studenților și absolvenților UBB pe piața muncii.

Emailioana.ichim@ubbcluj.ro

Și echipa noastră de voluntari ....

Claudia CRIȘAN

Sunt absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihologie și Psihopedagogie Specială. În prezent, sunt consilier orientare în carieră în cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri.  De asemenea, sunt lector la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, secția Știinte ale Educației.

Email: cariera@ubbcluj.ro

Andrada ALB

Munca cu oamenii a fost și este pentru mine un context în care să cresc și să mă dezvolt, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Astfel că am decis să urmez cursurile în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, iar mai apoi masterul de Consiliere și Intervenției Psihologică în Dezvoltarea Umană, ambele în cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca. În prezent lucrez ca și consilier psihologic și vocațional, fiind și psihoterapeut în formare.  În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri pregătesc și susțin sesiuni de consiliere și orientare în carieră, precum și sesiuni de formare de tip workshop.

Emailcariera@ubbcluj.ro

Gabriela GHERGUȚ

Gherguț Gabriela

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar în prezent urmez studiile în cadrul programului masteral Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. Îmi desfășor activitatea în cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri susținând sesiuni de consiliere și orientare în carieră, ajutând la pregătirea și livrarea workshop-urilor tematice, precum și redactând materiale informative care să îi ajute pe studenți în procesul de pregătire a carierei.

Emailcariera@ubbcluj.ro

Rodica AFRĂSINEI

Sunt absolventă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, iar în prezent urmez studiile în cadrul programului masteral Consileire și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri mă ocup atât de pregătirea de materiale destinate studenților, cât și de susținerea de sesiuni de workshop și de consiliere în carieră.

Emailcariera@ubbcluj.ro

Maria Coșuțiu

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Consileire și intervenții psihologice în dezvoltarea umană la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri îi sprijin pe tineri prin susținerea de workshop-uri tematice, pregătirea activităților de promovare și informare ale centrului, precum și susținerea de activități de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Emailcariera@ubbcluj.ro

Vlad GULUȚĂ

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, secția Psihologie, iar momentan urmez studiile în cadrul programului masteral Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai. În cadrul Centrului de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri îmi place să particip la pregătirea și susținerea workshop-urilor tematice, să pregătesc materiale interesante pentru studenți ajutându-i să înțeleagă mai bine ce înseamnă traiectoria profesională și să susțin sesiuni de consiliere vocațională și orientare în carieră.

Emailcariera@ubbcluj.ro