Alumni

Direcţia ALUMNI din cadrul Centrului de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri al UBB reprezintă interfaţa dintre Universitate şi absolvenţii săi. Obiectivul nostru este construirea unei comunități puternice de alumni ai Universităţii Babeş-Bolyai bazată pe o comunicare adaptată nevoilor acestora şi ale facultăţilor.