Dimitrie Macrea

(1907 – 1988)

Filolog, lingvist

 Absolvent al Facultății de Litere.

Doctor cu teza intitulată „Palatalizarea labialelor ȋn limba română”, (1938).

Specialist în fonetică şi istoria limbii române.

Contribuții: coordonator principal al „Dicţionarl Enciclopedic Român” ȋn patru volume (1962-1966), „Circulaţia cuvintelor ȋn limba română”, (1942).

 

Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.110.