Curs de formare – Agent de Turism-Ghid; Manager in activitatea de turism; Formator; Administrator Pensiune Turistică

 • AGENT DE TURISM –GHID, GHID NATIONAL DE TURISM –TOUROPERATOR; MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM; FORMATOR; ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ (2018-2019)

 

CONDIŢII DE ȊNSCRIERE

 • Ȋnscrierile la cursurile de formare profesională organizate de CTT- UBB, se desfășoară ȋn perioada 1 octombrie –  9 noiembrie 2018.
 • Pentru ȋnscriere se completează la Centrul de Training pentru Turism următoarele formulare:
 • -fișa de ȋnscriere (1 exemplar)
 • -contractul de formare profesională (ȋn dublu exemplar)

Dosarul de ȋnscriere va conține:

 • copie a diplomei de Licență, sau Adeverință de absolvire a unei facultăți (Manager ȋn activitatea de turism, Formator)
 • copie a Diplomei de Bacalaureat (Agent de turism-Ghid, Administrator pensiune turistică).
 • copie a cărții de identitate, a certificatului de naștere,
 • cazierul judiciar,
 • o adeverință medicală (medicul de familie) cu specificarea: apt pentru studii.

 

ORGANIZARE CURSURI

 • Cursurile de formare profesională ȋncep în luna noiembrie 2018 și durează 6 luni (luna iunie 2019).
 • Orele de teorie se țin ȋn zilele de joi, vineri după-masă și sâmbătă dimineaţă şi după-masă, modular.
 • Practica profesională are durata de 3 luni. Cele 3 luni de practică ȋncep din a patra lună a cursurilor teoretice; se desfașoară ȋn paralel cu teoria, în unităţi turistice, agenții de turism/hoteluri, cu care CTT are ȋncheiate contracte de colaborare. Ȋn cazul ȋn care practica profesională nu se face ȋn Cluj-Napoca prin unităţile contractate de CTT, se poate face ȋn localitatea de domiciliu, cu condiția ca, unitatea turistică să funcționeze ȋn deplină legalitate (licenţă, brevet în turism, autorizaţie de funcţionare), să completeze și elibereze adeverința de practică.
 • La fiecare disciplină se asigură un suport de curs ȋn format electronic. Profesorii/formatorii sunt persoane angrenate ȋn mediul turistic (manageri, ghizi, agenți de turism, cadre didactice specializate).

EVALUARE

Fiecare disciplină se finalizează cu o evaluare pe parcurs, la care cursantul va trebui să fie prezent şi va primi câte o notă. La final, media acestor note reprezintă condiţia de intrare în examenul final.

 

EXAMEN FINAL

Examenul final constă dintr-un test grilă cu ȋntrebări din tematica programei și un proiect, programate în luna iunie (de exemplu: plan de afaceri, descrierea şi administrarea unui hotel/agenție/pensiune, itinerariu turistic, cazări, calculul prețurilor, etc). Comisia este desemnată de către Autoritatea Naţională a Calificărilor și Ministerul Turismului. Nota de la examenul final va apărea pe diplomă/certificatul de absolvire.

TAXE

 • Cursul de calificare de Agent turism-Ghid cu taxa de 1500 de lei se achită ȋn 3 rate.
 • Cursul de Ghid naţional de turism-Touroperator cu taxa de 500 de lei se achită la înscriere.
 • Cursul de Manager ȋn activitatea de turism cu taxa de 1900 lei se achită ȋn 4 rate.
 • Cursul de Administrator pensiune turistică cu taxa de 900 lei se achită în două rate.
 • Cursul de Formator cu taxa de 450 de lei se achită la înscriere.
 • Prima rata, de 500 lei, se achită la ȋnscriere.
 • Toate taxele se achită la Casieria Facultăţii de Geografie, iar o copie a chitanţelor eliberate se vor preda la secretariat CTT.

PRECIZĂRI

Pentru a urma cursul de Ghid Național de Turism –Tour-operator trebuie să se obțină calificarea de Agent de turism-Ghid.

Cursul de Ghid Național, este un curs de specializare cu durata de 2 săptămâni, pt obținerea Atestatului de ghid național (pt străinătate). Cursul de specializare Ghid Național va ȋncepe imediat după terminarea celui de calificare de Agent-Ghid, ȋn luna iunie și costă 500 lei.

După terminarea ambelor module (Agent-Ghid și Ghid Național) se susține examenul final -test grila și proiect, în faţa unei comisii desemnată de Minister şi ANC.

 

ATESTATE ȘI BREVETE

La finalizarea cursului de calificare de Agent de turism-Ghid, și a celui de specializare de Ghid Național de Turism (Touroperator), se eliberează certificatului de calificare şi de absolvire ȋnsoțit de suplimentul descriptiv, de la secretariatul CTT-UBB. Actele se depun la Ministerul Turismului pentru obținerea ATESTATUL DE GHID NAŢIONAL.

La finalizarea cursului de perfecționare de Manager ȋn activitatea de turism, se eliberează certificatul de absolvire ȋnsoțit de suplimentul descriptiv de la CTT-UBB, acte care se depun la Ministerul Turismului pentru a obține BREVETUL ȊN TURISM (cf. cu HG 65/2013).

 

Persoana de contact:

Elena Busuioc

Asistent manager CTT,

Facultatea de Geografie,

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Tel/Fax: 0264 432020