Mulți dintre noi ne-am gândit la un moment dat la posibilitatea unei angajări. Fie că a fost un job de vară, fie un job stabil (part-time sau full-time), cel mai probabil a trebuit să semnăm un contract de angajare. În continuare, vom discuta despre ce conține un astfel de document, la ce trebuie să fim atenți când citim contractul și de ce este acesta necesar.

Codul Muncii definește contractul individual de muncă  ca fiind actul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei renumerații denumite salariu. Pe scurt, contractul de angajare/muncă poate fi văzut ca o ”înțelegere” între angajat și angajator prin care se stabilesc anumite criterii ce țin de sarcini, obligații, restricții și salarii.

               

Un astfel de act trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: identitatea părților (datele noastre ca angajați și datele angajatorului), durata contractului, locul (fizic) de muncă, felul muncii, durata muncii, concediul, salarizarea, drepturile specifice legate de sănătate și securitate la locul de muncă, drepturi și obligații generale ale părților, dispoziții finale și alte clauze referitoare la perioada de probă, perioada de preaviz, clauza cu privire la formarea profesională, clauza de nonconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate. Este o înșiruire lungă însă necesară nu doar pentru că așa prevede legea, ci și pentru siguranța noastră ca angajați. Acestea vor fi discutate mai detaliat într-un articol viitor pentru o cât mai bună înțelegere a acestora. Dacă unul sau două dintre aspectele menționate mai sus, indiferent care, ar fi omise sau completate greșit, ar putea însemna răsfrângerea unor consecințe puternice asupra ambelor părți. Dat fiind faptul că, cel mai probabil, ne vom găsi în postura de viitor angajat în momentul semnării unui astfel de contract nu ne vom axa pe consecințele față de angajator. În schimb, este bine să fim conștienți de ce se poate răsfrânge asupra noastră.

Principalele probleme care pot apărea dacă un astfel de act nu este completat bine sunt sancționarea cu amenzi, sancționarea cu pierderea locului de muncă sau chiar sancționare penală în unele cazuri, în funcție de natura faptei.

Sancțiunile sus puse pot fi ușor evitate cu condiția de a verifica și citi cu atenție contractul înainte semnării lui deoarece pot exista diverse neclarități sau aspecte cu care să nu fim de acord, având posibilitatea unei negocieri. Indiferent de volumul contractului, recomandarea rămâne aceeași. Timpul semnării unui contract de angajare nu este limitat, tocmai pentru ca acesta să poată fi citit și verificat foarte bine de către angajat ca să fim siguri pentru ce ne dăm acordul și semnătura. Odată ce semnăm un act înseamnă că suntem de acord cu tot ce conține el.

În cele mai multe cazuri astfel de acte sunt formulate clar și aranjat pentru a asigura o bună înțelegere a textului și a aspectelor cuprinse în acesta cu scopul evitării neplăcerilor. Totodată, există și situații în care ne lovim de anumite concepte pe care nu le înțelegem pe deplin. În astfel de situații nu trebuie să ezităm să cerem ajutor sau explicații fie de la părinți, angajator sau chiar avocați.

Te așteptăm la Centrul de Carieră pentru a descoperi împreună cum poţi folosi aceste informații în dezvoltarea traseului profesional.

Articol scris de Vlad Guluță