Constantin DAICOVICIU

(1898 – 1973)

istoric, arheolog

Absolvent de filologie clasică.

Doctor în istorie şi filologie, (1928).

Specialist în istoria antichităţii greco-romane.

Contribuții: La Transylvanie dans l’antiquite”, Bucureşti, 1945, 269 p.; „Istoria Românilor”, (tratat), vol.I, redactor responsabil şi coautor, pp. 253-341.

Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.64.