Alumni Celebri

Romulus VUIA

Romulus VUIA (1887-1963) Etnolog, folclorist Absolvent al Facultății de Litere, licenţiat ȋn geografie şi istorie (1921). Doctor în geografie, cu teza „Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor”. Contribuții: „Etnografie, etnologie, folclor”, „Legenda lui Dragoş:  contribuţiuni pentru explicarea originei şi formării legendei

Ştefan PASCU

Ştefan PASCU (1914 – 1998) istoric Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie. Doctor în Litere si Filosofie ȋn 1942, cu teza „Petru Cercel şi Ţara Româneascăla sfârşitul secolului al XVI-lea”. Specialist în istoria medievală şi modernă a României. Contribuții:

Tudor DRĂGANU

Tudor DRĂGANU (1912 – 2010) drept constituţional şi administrativ Absolvent al Facultății de Drept. Doctor în drept (1934). Specialist în drept constinuţional şi administrativ. Contribuții: „Puterea discreţionară a judecătorului ȋn lumina codului penal şi codului de procedură penală”, (1939), „Drept constituţional

Zevedei BARBU

Zevedei BARBU (1914 – 1993) psiholog, socilog, filosof Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie Cluj, specializarea psihologie, socilogie şi filosofie. Doctor în psihologie şi estetică, cu teza „Contribuţii la psihologia onestităţii”, tipărită ȋn 1940. Specialist în psihologie, sociologie, teologie,

Constantin DAICOVICIU

Constantin DAICOVICIU (1898 – 1973) istoric, arheolog Absolvent de filologie clasică. Doctor în istorie şi filologie, (1928). Specialist în istoria antichităţii greco-romane. Contribuții: „La Transylvanie dans l’antiquite”, Bucureşti, 1945, 269 p.; „Istoria Românilor”, (tratat), vol.I, redactor responsabil şi coautor, pp. 253-341.