David PRODAN

David PRODAN (1902-1992) istoric Absolvent al FacultățiI de Litere, specializarea română – istorie (1924). Doctor în istorie, cu teza „Răscola lui Horea ȋn comitatele Cluj şi Turda” Specialist în istoria Transilvaniei medievale şi moderne, istorie economică şi socială. Contribuții: „Versuri contemporane despre răscoala lui Horea”, (1942); „Transilvania şi din nou Transilvania”, (1992 şi 1996).   […]

Read More

Dimitrie Macrea

Dimitrie Macrea (1907 – 1988) Filolog, lingvist  Absolvent al Facultății de Litere. Doctor cu teza intitulată „Palatalizarea labialelor ȋn limba română”, (1938). Specialist în fonetică şi istoria limbii române. Contribuții: coordonator principal al „Dicţionarl Enciclopedic Român” ȋn patru volume (1962-1966), „Circulaţia cuvintelor ȋn limba română”, (1942).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 […]

Read More

Emil HAŢIEGANU

Emil HAŢIEGANU (1878 –  1959) Procedură civilă, drept cambial, drept comercial Absolvent al Facultății de Drept. Doctor în ştiinţele juridice şi economice. Specialist în drept cambial, procedură civilă, drept comercial Contribuții:  „Statul şi asistenţa”,Bucureşti (1931).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.377.

Read More

Emil PETROVICI

Emil PETROVICI (1899 – 1968) Filolog slavist, lingvist Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie. Doctor în filologie, cu teza „De la nasalité en Roumain” (1930) Specialist în slavistică, romanistică, balcanologie, dialectologie, toponimie, fonetică şi istoria limbii române Contribuții: „Cercetării de lingvistică”, „Romanoslavica”, „Atlasul lingvistic român” (1935).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 […]

Read More

Erwin POPPER

Erwin POPPER (1906 – 1974) Chimist, farmacist Absolvent al Facultății Ştiinte  (1931). Specialist în chimie anorganică, organică, analitică, farmaceutică. Contribuții: „Tratatul de chimie analitică calitativă”, ȋn colaborare cu R. Ripan. C. Liteanu, (1945, reeditat 1950, 1954, 1957, 1960, 1963) ş.a.   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, […]

Read More

Eugen A. PORA

Eugen A. PORA (1909 – 1981) zoolog Absolvent al Facultății de Ştiinte. Specialist în bilogie, a cercetat comportarea organismelor animale acvatice, rolul glandelor endocrine ȋn organismul animal. Contribuții: „Fiziologia animalelor şi omului”, 2 vol. (1958, 1961), „Cinci luni ȋn Oceanul Indian” (1969).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, […]

Read More

Ion MUŞLEA

Ion MUŞLEA (1899 – 1966) Etnograf, folclorist Absolvent al Facultății de Litere. Specialist în folclorul comparat, bilogie, biblioteconomie, istoria tipăriturilor vechi etc. Contribuții: „Le cheval merveilleux dans l’épopée populaire” (1924), „La mort-mariage: une particularité du folklore balcanique” (1925).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.125.

Read More

Nicolae BALOTĂ

Nicolae  BALOTĂ (1925 – 2014) Critic, istoric literar Absolvent al Facultății de Litere. Specialist în literatură universală şi comparată. Contribuții: „Din spuma mărilor” (1929), „Labirintul” (1970), „Universul prozei„ (1976), „Mapamond literar” (1983), „De la Homer la Joyce, eseuri”, Bucureşti, Ideea Europeană (2007).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, […]

Read More

Nicolae MĂRGINEANU

Nicolae MĂRGINEANU (1905 – 1980) psiholog Absolvent al Facultății de Litere, specializarea psihologie. Doctor în filosofie, specialitatea psihologie (1929), cu menţiunea „magna cum laude”. Specialist în psihologia persoanei, psihometrică, psihologie matematică, psihologie a ştiinţei, psihologie aplicată ȋn marea industrie. Contribuții: „Psihotehnica ȋn Germania” (1929), „Psihologia exerciţiului” (1929), „Elemente de psihometrie” (1938).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor […]

Read More

Raluca RIPAN

Raluca RIPAN (1894 – 1975) chimist Doctor cu menţiunea „Summa cum laude”, teza de doctorat intitulată “Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană”. Specialist în chimie anorganică. Contribuții: „Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliză”(ediţia I, 1954), „Chimia metalelor”, (vol.II, 1969, ȋn colab.)   Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, […]

Read More