REZULTATELE FINALE ALE COMPETIȚIEI DE BURSE PENTRU ANTREPRENORIATgrupa 2 – destinate doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat, finanțate prin Proiect POCU/380/6/13/124146: „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii” pot fi vizualizate, mai jos (format PDF) : 

   REZULTATE FINALE – GRUPA 2 – POCU/380/6/13/124146

 REZULTATELE INTERMEDIARE  ALE COMPETIȚIEI DE BURSE PENTRU ANTREPRENORIAT –grupa 2 – destinate doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat, finanțate prin Proiect POCU/380/6/13/124146: „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii” pot fi vizualizate mai jos : REZULTATE INTERMEDIARE SELECTIE POCU/380/6/13/124146- grupa 2

ANUNȚ IMPORTANT PRELUNGIREA perioadei de depunere a dosarelor pentru selecția în grupa a II-a a proiectului POCU 124146. Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru selecția membrilor grupului țintă – Grupa II -, până la data de 10 aprilie 2020. Dosarele se transmit electronic, condițiile de competiție rămânând neschimbate.

ANUNȚ IMPORTANT cu privire la depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția în grupa II a proiectului POCU 124146

În atenția candidaților de la următoarele Școli doctorale:

  • Drept,
  • Istorie.Civilizație.Cultură,
  • Paradigma europeană,
  • Studierea populației și Istoria minorităților,
  • Relații internaționale și Studii de securitate,
  • Teatru și Film

Din cauza situației existente in Romania cu privire la raspandirea virusului COVID-19 si a recomandarilor facute la nivel national si intern (UBB), va informam ca depunerea dosarelor pentru competitia de burse din cadrul proiectului POCU 124146 se va face exclusiv online.

In acest sens, dosarul de competitie trebuie sa fie insotit de completarea Declaratiei de conformitate cu originalul 

Atentie insa, pentru a suplini semnatura coordonatorului de doctorat/mentorului pe Fisa de înscriere, este suficient un document print-screen dupa emailul de accept cu privire la participarea Dvs la competitie.

Calendarul competitiei ramane insa neschimbat.

Prin urmare, asteptam dosarele Dvs de competitie, scanate, pana maine, 13 martie 2020, la adresele urmatoare de e-mail: ioana.scridon@ubbcluj.ro sau teodor.hodor@ubbcluj.ro.  Sustinerea planului de valorificare a cercetarii/interviurile se vor realiza online. In acest sens, veti primi informatii dupa incheierea perioadei de inscriere.

Depunerea documentelor de competitie, in format hartie,  se va realiza la o data care  va fi comunicata ulterior.

Inregistrarea dosarului va va fi comunicata printr-o confirmare de primire a e-mailului. Daca in 24 de ore de la transmiterea e-mailului nu primiti confirmare, va rugam sa sunati la numerele de telefon de mai jos

Date de contact:

Tel: 0264402782 (direct), 0264405300 (prin centrala UBB), interior 5980

Mobil: 0740157592 (Teodor-Ioan HODOR) si 0743190593 (Ioana HAPCA)

Va multumim si apreciem respectarea normelor de siguranta!

Cu stima,

Echipa de proiect