Înfiinţat în anul 2005, Centrul de Carieră al Universităţii „Babeş – Bolyai” este acreditat de către AJOFM Cluj să desfăşoare activităţi de informare şi consiliere profesională, precum şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă (prin Dispoziţia de Acreditare pe Termen Nelimitat, nr. 1624 din 20.10.2008).

Prin urmare, acest departament reprezintă punctul de interfaţă între Universitatea Babeş-Bolyai şi toate organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă pentru studenții și absolvenţii UBB, de a informa şi consilia profesional aceste categorii, precum şi de a media forţa de muncă pe piaţa internă. 

CCARMA include în structura sa trei direcții de acțiune:

Direcția Carieră din cadrul UBB vine în întâmpinarea studenţilor şi absolvenţilor UBB, dar și a elevilor de liceu din ani terminali, punându-le la dispoziţie, în mod gratuit: servicii de informare şi consiliere în carieră și mediere a forţei de muncă pe piața internă.

Serviciile de informare și consiliere în carieră sunt gratuite și includ:

 • Consiliere individuală și orientare în carieră (testare psihologică cu platforma CAS++, evaluare psihologică, activități de autocunoaștere, explorare trasee profesionale, orientare școlară și profesională, suport în luarea deciziei de carieră și sprijin în elaborarea planului de carieră;
 • realizarea de workshop-uri tematice: „Ești pregătit pentru angajare?”,  „Strategii de învățare eficientă”, „Ești pregătit pentru sesiune?”, „Brand-ing personal” etc.
 • suport în planificarea parcursului profesional şi academic;
 • optimizarea elementelor de marketing personal (redactare CV, concepere scrisoare de intenţie etc)
 • prezentarea la un interviu de selecţie;

Serviciile de mediere a forței de muncă pe piața internă presupun:

 • organizarea de evenimente tematice (prezentări de firmă, târguri de locuri de muncă etc.);
 • promovarea în rândul studenților UBB a oportunităților de carieră de care aceștia pot beneficia;
 • selecție și recrutare în campus etc.

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile oferite de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri, contactează-ne acum!

Direcția ALUMNI din cadrul UBB se adresează tuturor absolvenților Universității Babeș-Bolyai și reprezintă interfaţa dintre Universitate şi absolvenţii săi. Obiectivul nostru este construirea unei comunități puternice de alumni ai Universităţii Babeş-Bolyai bazată pe o comunicare adaptată nevoilor acestora şi ale facultăţilor.

Principalele obiective pe care le urmărim sunt:

 • dezvoltarea și implementarea de proiecte menite să întărească legătura dintre universitate, absolvenți și studenți, cadre didactice și mediul de afaceri;
 • crearea unei comunități de alumni UBB, din toate domeniile și de pretutindeni;
 • implicarea absolvenților în dezvoltarea universității etc.

Principalele activități pe care le desfășurăm sunt:

Direcția RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI   din cadrul UBB are în vedere crearea și consolidarea de parteneriate solide între mediul privat şi Universitatea Babeș-Bolyai, prin intermediul unor evenimente precum:

 • Promovarea locurilor de muncă, a internshipurilor si stagiilor de voluntariat și de practică disponibile;
 • Prezentare de companii, târguri de joburi;
 • Întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri pe tematici specifice;
 • Organizarea de workshop-uri, tabere de vară.

Principalele obiective ale acestei direcții vizează:

 • Crearea de parteneriate care să faciliteze inserţia studenţilor şi absolvenţilor UBB pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea de proiecte educaţionale şi de cercetare care să fructifice experienţa practică a reprezentanţilor mediului de afaceri;
 • Implicarea mediului de afaceri în cadrul proiectelor instituţionale ale UBB;
 • Susţinerea financiară a unor categorii specifice de studenţi (burse private).