Despre noi

CENTRUL DE CARIERĂ, ALUMNI ȘI RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI (CCARMA)

al Universităţii Babeş – Bolyai

Înfiinţat în anul 2005, Centrul de Carieră al Universităţii „Babeş – Bolyai” este acreditat de către AJOFM Cluj (prin Dispoziţia de Acreditare pe Termen Nelimitat, nr. 1624 din 20.10.2008) să desfăşoare activităţi de informare şi consiliere profesională, precum şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

Prin urmare, acest departament are menirea de a reprezenta punctul de interfaţă între Universitatea Babeş-Bolyai şi toate organizaţiile cu r

ol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă pentru absolvenţii, masteranzii şi studenţii UBB, de a informa şi consilia profesional această categorie, precum şi de a media forţa de muncă pe piaţa internă. CCARMA include în structura sa trei direcții de acțiune:

 • Centrul de Carieră, serviciu adresat elevilor din anii terminali, studenţilor și absolvenților UBB
  • Consiliere în carieră individuale și de grup (testare psihologică cu platforma CAS++, activități de autocunoaștere, explorare trasee profesionale, orientare școlară și profesională, decizia și planul de carieră, elemente de marketing personal (redactare CV, scrisoare intenţie, scrisoare mulţumire etc.),, pregătire interviu de angajare)
  • Workshopuri tematice: Ești pregătit pentru angajare? CV briliant!, Strategii de învățare eficientă; Ești pregătit pentru sesiune?, Brand-ul personal etc
 • Alumni, serviciu orientat spre absolvenții UBB
  • Organizare de evenimente pe domenii specifice
  • Grupuri de discuții între absolvenți din același domeniu de activitate
  • Grupuri de suport, mentorat
 • Relația cu Mediul de Afaceri, direcționat spre parteneriate cu mediul de afaceri privat și public, parteneriate care au ca şi scop creşterea angajabilităţi studenţilor/absolvenţilor pe piaţa muncii.
  • Oferte internship, voluntariate și stagii de practică
  • Prezentare de companii (față în față, prin materiale promoționale online și offline)
  • Întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri pe tematici specifice
  • Târguri de joburi
  • Organizarea de workshop-uri, tabere de vară