Despre noi

CENTRUL DE CARIERĂ, ALUMNI ȘI RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

– Universitatea Babeş – Bolyai – 

Înfiinţat în anul 2005, Centrul de Carieră al Universităţii „Babeş – Bolyai” este acreditat de către AJOFM Cluj să desfăşoare activităţi de informare şi consiliere profesională, precum şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă (prin Dispoziţia de Acreditare pe Termen Nelimitat, nr. 1624 din 20.10.2008).

Prin urmare, acest departament reprezintă punctul de interfaţă între Universitatea Babeş-Bolyai şi toate organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă pentru absolvenţii, masteranzii şi studenţii UBB, de a informa şi consilia profesional aceste categorii, precum şi de a media forţa de muncă pe piaţa internă.

CCARMA include în structura sa trei direcții de acțiune:

 • Direcția Carieră, care se adresează elevilor de liceu din anii terminali, studenţilor și absolvenților UBB și oferă gratuit următoarele servicii:
  • Consiliere în carieră individuală și de grup (testare psihologică cu platforma CAS++, activități de autocunoaștere, explorare trasee profesionale, orientare școlară și profesională, decizia și planul de carieră, elemente de marketing personal (redactare CV, scrisoare intenție, scrisoare mulțumire etc.),, pregătire interviu de angajare);
  • Workshop-uri tematice: „Ești pregătit pentru angajare?”,  „Strategii de învățare eficientă”, „Ești pregătit pentru sesiune?”, „Brand-ing personal” etc.
 • Direcția Alumni, care se adresează absolvenților UBB și presupune:
  • Organizare de evenimente pe domenii specifice;
  • Grupuri de discuții între absolvenții din același domeniu de activitate;
  • Activități de mentorat.
 • Direcția Relația cu Mediul de Afaceri, care presupune dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri privat și public, parteneriate care au ca scop creşterea gradului de angajabilitate al studenţilor și absolvenţilor UBB pe piaţa muncii, prin intermediul unor evenimente precum:
  • Oferte internship, voluntariate și stagii de practică;
  • Prezentare de companii (față în față sau prin materiale promoționale online și offline);
  • Întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri pe tematici specifice;
  • Târguri de joburi;
  • Organizarea de workshop-uri, tabere de vară.