Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri  este o structură  a Universității Babeș-Bolyai care se adresează studenților și absolvenților săi. 

Aceasta a fost înfiinţată în anul 2005, când a primit acreditarea AJOFM Cluj să desfăşoare activităţi de informare şi consiliere profesională şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

Aici, toți studenții și absolvenții UBB beneficiază în mod gratuit de ședințe individuale de consiliere și orientare în carieră cu unul dintre psihologii sau consilierii noștri. 

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenților și alumnilor UBB, echipa centrului organizează numeroase workshop-uri sau webinarii tematice, menite să îi ajute pe aceștia să se dezvolte personal și profesional.

CCARMA include în structura sa două direcții:

Direcția Carieră din cadrul UBB vine în întâmpinarea studenţilor şi absolvenţilor UBB, dar și a elevilor de liceu din ani terminali, punându-le la dispoziţie, în mod gratuit: servicii de informare şi consiliere în carieră și mediere a forţei de muncă pe piața internă.

Serviciile de informare și consiliere în carieră sunt gratuite și includ:

 • Consiliere individuală și orientare în carieră (testare psihologică cu platforma CAS++, evaluare psihologică, activități de autocunoaștere, explorare trasee profesionale, orientare școlară și profesională, suport în luarea deciziei de carieră și sprijin în elaborarea planului de carieră;
 • realizarea de workshop-uri tematice: „Ești pregătit pentru angajare?”,  „Strategii de învățare eficientă”, „Ești pregătit pentru sesiune?”, „Brand-ing personal” etc.
 • suport în planificarea parcursului profesional şi academic;
 • optimizarea elementelor de marketing personal (redactare CV, concepere scrisoare de intenţie etc)
 • prezentarea la un interviu de selecţie;

Serviciile de mediere a forței de muncă pe piața internă presupun:

 • organizarea de evenimente tematice (prezentări de firmă, târguri de locuri de muncă etc.);
 • promovarea în rândul studenților UBB a oportunităților de carieră de care aceștia pot beneficia;
 • selecție și recrutare în campus etc.

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile oferite de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri, contactează-ne acum!

Direcția ALUMNI din cadrul UBB se adresează tuturor absolvenților Universității Babeș-Bolyai și reprezintă interfaţa dintre Universitate şi absolvenţii săi. Obiectivul nostru este construirea unei comunități puternice de alumni ai Universităţii Babeş-Bolyai bazată pe o comunicare adaptată nevoilor acestora şi ale facultăţilor.

Principalele obiective pe care le urmărim sunt:

 • dezvoltarea și implementarea de proiecte menite să întărească legătura dintre universitate, absolvenți și studenți, cadre didactice și mediul de afaceri;
 • crearea unei comunități de alumni UBB, din toate domeniile și de pretutindeni;
 • implicarea absolvenților în dezvoltarea universității etc.

Principalele activități pe care le desfășurăm sunt:

Direcția RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI   din cadrul UBB are în vedere crearea și consolidarea de parteneriate solide între mediul privat şi Universitatea Babeș-Bolyai, prin intermediul unor evenimente precum:

 • Promovarea locurilor de muncă, a internshipurilor si stagiilor de voluntariat și de practică disponibile;
 • Prezentare de companii, târguri de joburi;
 • Întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri pe tematici specifice;
 • Organizarea de workshop-uri, tabere de vară.

Principalele obiective ale acestei direcții vizează:

 • Crearea de parteneriate care să faciliteze inserţia studenţilor şi absolvenţilor UBB pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea de proiecte educaţionale şi de cercetare care să fructifice experienţa practică a reprezentanţilor mediului de afaceri;
 • Implicarea mediului de afaceri în cadrul proiectelor instituţionale ale UBB;
 • Susţinerea financiară a unor categorii specifice de studenţi (burse private).