Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri UBB

Înfiinţat în anul 2005, Centrul de Carieră al Universităţii „Babeş – Bolyai” este acreditat de către AJOFM Cluj să desfăşoare activităţi de informare şi consiliere profesională, precum şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă (prin Dispoziţia de Acreditare pe Termen Nelimitat, nr. 1624 din 20.10.2008).

Prin urmare, acest departament reprezintă punctul de interfaţă între Universitatea Babeş-Bolyai şi toate organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă pentru studenții și absolvenţii UBB, de a informa şi consilia profesional aceste categorii, precum şi de a media forţa de muncă pe piaţa internă. 

CCARMA include în structura sa trei direcții de acțiune: Direcția Carieră, Direcția Alumni și Direcția Relația cu Mediul de Afaceri.